Imienne Żeńskie
Imienne Męskie
  • Liczba kartek: 4740
  • Średnia ocena: 4.6

Regulamin oraz polityka prywatności serwisu


Definicje
1. Administrator - właściciel serwisu: SMS-NET, Petra Pancha St. 5 Lviv, Lvivska 79020.
2. Użytkownik - osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów, której to Administrator serwisu przedstawienia nie wymaga.
3. Serwis - portal internetowy o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
4. E Kartka/Pocztówka - grafika z wiadomością prezentowaną na osobnej podstronie serwisu. Link prowadzący do podstrony serwisu z e kartką wysłany jest odbiorcy kartki e-mailem.
5. Regulamin - dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
6. SMS Premium Rate - Sms specjalny o podwyższonej opłacie.

Zasady korzystania z serwisu
1. Korzystanie z serwisu jest całkowicie dobrowolne, bezpłatne (z wyjątkiem wysyłania kartek przez serwis) i nie wymaga rejestracji.
2. Korzystanie z serwisu, a w szczególności z jego płatnych funkcji, oznacza wyrażenie zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu.
3. Zabronione jest wysyłanie e kartek o treści niezgodnej z prawem, dobrym smakiem i ogólnymi zasadami współżycia społecznego, w tym obrażających osoby, nakłaniających do nienawiści.
4. Serwis internetowy zoptymalizowany jest dla Użytkowników tabletów o rozdzielczości 768x1024 lub 800x1280 (pionowa pozycja tabletów). Użytkownik korzystający z komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia, innego niż tablet, powinien ustawić podobną rozdzielczość ekranu lub za pomocą suwaka przewijać strony do końca aby nie przeoczył żadnej istotniej informacji.

Odpowiedzialność Administratora
1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
2. Administrator stara się o bezawaryjną pracę Serwisu. Nie gwarantuje jednak, że Serwis będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie w szczególności gdy przyczyny nie leżą po stronie Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań żeby prace techniczne były wykonywane w czasie o zmniejszonym natężeniu ruchu oraz zobowiązuje się usuwać awarie w jak najkrótszym czasie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wysyłanych e kartek. Treści przesyłanych e kartek nie są w żaden sposób monitorowane.
4. Administrator dokłada wszelkich starań żeby każda prawidłowo nadana w serwisie kartka trafiła na skrzynkę pocztową adresata. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie kartki do adresata z przyczyn nie leżących po stronie serwisu np.: spowodowane wpisaniem złego adresu e-mail, przepełnieniem skrzynki odbiorczej adresata, indywidualnymi ustawieniami kont e-mail w tym ustawieniami antySPAMowymi oraz innymi nie wynikającymi z winy Administratora.

Płatności
1. Wysyłanie kartek przez nasz serwis jest płatne. Korzystanie z wszystkich pozostałych funkcji serwisu jest darmowe.
2. Cennik dostępny jest w niniejszym Regulaminie.
3. W celu uzyskania możliwości wysyłania e kartek należy nabyć kod.
4. Kod uzyskać można wysłając SMSa Premium Rate o treści zaczynającej się od wyrażenia:
KAR
pod Numer 92505
5. Dokonując aktywacji pakietu poprzez SMS Premium Rate, kod dostępu wysyłany jest na numer telefonu z którego dokonano aktywacji automatycznie, zazwyczaj do kilkunastu minut. Czasem z powodów niezależnych od usługodawcy sms z kodem może przyjść dopiero po kilkudziesięciu godzinach co Użytkownik akceptuje. W takim przypadku nie należy wysyłać kolejnych smsów lecz czekać cierpliwie na kod, ewentualnie napisać na adres ekartka@gmail.com z opisem problemu podając numer telefonu, z którego sms został wysłany.
6. Koszt wysłania SMS Premium Rate w Serwisie wymaga dokonania płatności według cennika:
25 PLN (30,75 PLN z VAT) / za 1 SMS dla smsów wysłanych na numer 92505
7. Użytkownik po wysłaniu SMSa, o prawidłowej dla danego numeru treści, otrzyma kod aktywujący umożliwiający wysłanie:
100 e kartek dla smsów wysłanych na numer 92505
8. Przy wysłaniu wszystkich przysługujących w pakiecie e kartek koszt wysłania pojedynczej e kartki wynosi:
0,25 PLN (0,31 PLN z VAT)
9. Kod aktywujący ważny jest:
360 dni.
Okres ważności kodu liczony jest od dnia otrzymania kodu.
10. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość przez Użytkownika cen usługi oraz własnych możliwości finansowych.
11. Użytkownik płaci za otrzymany kod dostępu, czyli za możliwość wysyłania kartek.
12. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS Premium Rate o treści która nie spełnia wymogów Regulaminu, Administrator nie odpowiada za skutki wysłania takiej wiadomości SMS i nie jest zobowiązany do aktywacji Usługi. Każdy wysłany SMS Premium Rate jest płatny zgodnie z cennikiem operatora
13. Użytkownik wysyłając SMS Premium Rate, zgodnie z instrukcją w Serwisie, zamawia kod dający możliwość wysyłania e kartek w określonej ilości i czasie. Z racji, iż kod po złożeniu zamówienia zostaje wysłany automatycznie i nie ma możliwości zatrzymania tego procesu przyjmuje się, że świadczenie usługi następuję niezwłocznie po przesłaniu zamówienia. Przy czym w sytuacjach opisanych w Regulaminie czas oczekiwania na wiadomość z kodem może zostać wydłużony. Usługa w momencie wysłania przez użytkownika zamówienia ma status rozpoczętej dlatego też nie może On odstąpić od umowy mimo iż została ona zawarta na odległość i nie upłynął termin 10 dni od zamówienia. Użytkownik korzystający z Serwisu zgadza się na ten warunek i zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.

Dane osobowe
1. Wysyłając kartkę Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
3. Adres e-mail nie będzie nigdy udostępniany podmiotom trzecim w celach niezwiązanych z serwisem i serwisami z nim powiązanymi.
4. Administrator uprawniony jest do ujawniania danych osobowych tylko podmiotom upoważnionym zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili o charakterze reklamowym. Zgodę tę może w każdej chwili cofnąć przesyłając e-maila do Administratora lub wypisując się listy mailingowej samemu klikając w link umieszczony w każdej przesyłce reklamowej.

Reklamacje
1. Reklamacje należy kierować na adres e.kartka@gmail.com lub poprzez dział Kontakt.
2. Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych.
3. Składając reklamację o niedostarczeniu kodu należy podać numer telefonu, z którego został aktywowany pakiet kartek.
4. Składając reklamację o niedostarczenie e kartki należy wysłać e-maila podając adres e-mail nadawcy wpisany w formularzu podczas wysyłania kartki, adres e-mail adresata kartki oraz numer telefonu, z którego został aktywowany pakiet kartek.
5. W przypadku reklamacji dotyczących innych sytuacji, niż wymienionych wyżej, należy podać adres e-mail do kontaktu oraz w miarę szczegółowo opisać problem.
6. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym

Postanowienia końcowe
7. Zaakceptowanie regulaminu przez Użytkownika przed wysłaniem kartki oznacza jego znajomość.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej aktualizacji na końcu treści Regulaminu.
9. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
10. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z Serwisu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
11. Wszelkie pytania należy kierować na adres e.kartka@gmail.com lub poprzez dział Kontakt Administrator udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych.
12. Po upływie 90 dni od wysłania kartki może ona zostać usunięta, ze względu na przeprowadzaną okresowo optymalizację bazy danych. Kasowane są kartki zarówno przeczytane jak i nie przeczytane.

Regulamin został opublikowany 10 września 2011.
Regulamin został zaktualizowany 27 stycznia 2017.